Kalite Politikası
Otelimizi herkes için güvenli tutuyoruz.
Kalite Politikamız

Hizmet kalitesinden, Gıda güvenliğinden ve Hijyenden taviz vermeksizin, misafir istek, beklenti, ve ihtiyaçları doğrultusunda misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak. Kaliteyi, sürekli ve ölçülebilir hale getirerek, hizmet kalitemizi arttırmak adına hedefler belirleyip, çalışanlarımızla yönetimin birlikteliğini sağlamak ve korumak. Yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmek.

Görevlerimiz
 • Tüm yönetici ve çalışanlarımızla birlikte kaliteden sorumlu olmak
 • Mükemmelliğe erişmek için sürekli çaba göstermek
 • Çalışanlarımızın desteğine ve üretkenliğine güvenmek
 • Verilen hizmetin her kademesinde çağdaş kalite değerlerine ve müşteri memnuniyetine erişmeyi sağlamak
 • Yapılan tüm işlerde “sürekli iyileştirme” ilkesine göre hareket etmek
 • Eğitim ile becerilerimizi ve kalite bilincimizi arttırmak
 • Hatayı önleyerek, hata yapmadan çalışmak
 • Çalışanlarımızın mutluluğunu gözetmek
 • Tesis içindeki aile bilincini artırmak
 • Ürün kalitemizin sürekliliğini sağlayabilmek için tedarikçilerimizin performansını değerlendirip ve onlarla iletişim halinde olmak
 • Topluma ve çevreye saygı göstermek, destek vermek
Amacımız

Amacımız, uygun maliyette ve kalitede hizmet sunup pazarın ihtiyaçları ve beklentilerini tatmin ederek pazardaki payımızı ve rekabet gücümüzü artırmaktır. Bizi bu amaca ulaştıracak olan Kalite Politikamız ise üst yönetimin liderliği ve sorumluluğunda, tüm çalışanların gönüllü katılımıyla; insan kaynaklarını, süreçleri ve sistemleri çağın gereklerine göre sürekli iyileştirerek, faaliyet alanına giren konaklama turizmi konusunda misafir odaklı hizmet anlayışını bir felsefe ve yaşam biçimi olarak gerçekleştirmektir.